V souladu se strategickým záměrem a cíli společnosti nabízíme služby v oblasti povrchových ochran kovových výrobků chemickým a galvanickým pokovením, a mokrým lakováním.

 

Kvalita v oblasti povrchových úprav hraje velmi důležitou roli ve vztahu k prodejnosti a celkové kvalitě výrobků. Většinou bývá povrchová ochrana výrobků závěrečnou operací před jejich dokončením. Kvalita odvedené práce jak na galvanovně, tak na lakovně se stává pro zákazníka stěžejní ve vztahu k estetické a funkční stránce výrobku. Chceme nadále udržovat vysokou technickou a kvalitativní úroveň námi nabízených služeb. Zákazník musí být přesvědčen o skutečnosti, že povrchové úpravy provedené naší společností jsou ty nejkvalitnější. Kvalita produktů má prvořadý význam pro existenci a naplňování strategie společnosti.

 

CÍLE KVALITY:

·         Orientace na zákazníka - komplexní uspokojování potřeb zákazníka znamená dokonale zvládnuté nabízené technologie, ctít požadavky zákazníka, dodržovat dohodnuté termíny, efektivně a aktivně komunikovat se zákazníky, zajistit poradenskou a servisní činnost

·         Vztahy s externími poskytovateli – spolupracovat jen s ověřenými externími poskytovateli, vyžadovat pouze nejlepší kvalitu za přijatelné ceny při dodržování zásad ochrany životního prostředí, neustále hledat a prověřovat nové externí poskytovatele, získávat nové technické informace od externích poskytovatelů a využívat odborné poradenství

·         Vztahy se zaměstnanci – stabilizovat zaměstnance, zvyšovat jejich spokojenost formou zlepšování pracovního prostředí, technické úrovně technologického vybavení pracovišť a podporou profesního růstu, využívat znalosti, schopnosti a dovednosti všech zaměstnanců

·         Rozvoj systému kvality - uplatňovat a trvale zlepšovat certifikovaný systém managementu kvality, rozvíjet nové technologie a využívat nejnovější poznatky a metody zajišťující zvyšování kvality a spolehlivosti nabízených služeb, uplatňovat týmovou práci při rozhodování a řešení problematiky kvality  

·         Neustálý vývoj - zajistit ekonomický růst společnosti růstem produktivity práce, technickou inovací stávajících procesů a zaváděním nových výkonnějších technologií, dbát ochrany a příznivého vztahu k životnímu prostředí a rozšiřovat ekologické podvědomí a vzdělání zaměstnanců společnosti, postupně snižovat použití nebezpečných chemických látek dle směrnice RoHS.

 

Naplňování politiky kvality je nutno chápat jako proces stálého zlepšování a vývoje jak ve vztahu k zákazníkům, tak také k zaměstnancům a ostatním zainteresovaným stranám. Využíváním odborných zkušeností a manažerské práce zaručit jistotu a prosperit společnosti.

 

 

Uherské Hradiště                                                                  Ing. Miroslav Toman, MBA

28. 11. 2017                                                                                 ředitel společnosti