15. 8. 2023

Povrchová ochrana kovů je klíčovým faktorem pro zajištění dlouhodobé životnosti a odolnosti mechanických dílů vůči nejrůznějším vnějším vlivům. Mezi metody povrchové ochrany kovů patří galvanizace, která se v průmyslovém a komerčním prostředí stala jednou z nejefektivnějších a nejpoužívanějších technik. Technologické know-how galvanizace na vysoké úrovni má již řadu let MESIT machinery, a.s., odštěpný závod galvanica.

Galvanizace je proces, při kterém se na povrch kovového materiálu nanáší tenká vrstva jiného kovu, obvykle pomocí elektrolytického postupu. Tato vrstva naneseného kovu vytváří štít, který chrání podkladový kov před korozí, opotřebením, chemickými látkami a jinými negativními vlivy.

Proč se provádí galvanizace? 

Význam galvanizace spočívá v prvé řadě v prodloužení životnosti kovových povrchů. Jednou z hlavních výhod galvanizace je totiž odolnost vůči korozi. Ochranná vrstva vytváří bariéru, která zabraňuje kontaktu kovu s vlhkostí a agresivními látkami ve vzduchu, což snižuje riziko korozního poškození. Navíc galvanizace poskytuje mechanickou ochranu povrchu. Tvrdost ochranné vrstvy zvyšuje odolnost povrchu vůči poškrábání, otěru a opotřebení. Tím je zajištěno, že kovový materiál bude odolávat fyzickému namáhání a bude si uchovávat estetický vzhled po dlouhou dobu.

Další významnou výhodou galvanizace je její schopnost ovlivnit elektrické vlastnosti kovových dílů.  Může zvýšit vodivost kovových dílů tím, že na jejich povrch nanáší vrstvu kovu s vyšší elektrickou vodivostí. Typickým příkladem je stříbření, které se provádí především z důvodů zvýšení elektrické vodivosti a snížení přechodových odporů elektrosoučástek a kontaktů. To je důležité především u aplikací v elektrotechnickém průmyslu.

Galvanizace jako efektivní metoda povrchových ochran kovů

Tyto uvedené výhody mají pozitivní ekonomické dopady. Díky ochraně povrchu před korozí a jinými formami poškození se prodlužuje životnost kovových součástí a konstrukcí, což snižuje náklady na opravy a údržbu. Galvanizace je také relativně nákladově efektivní metoda povrchové ochrany a to ji činí atraktivní pro různá průmyslové odvětví a aplikace.

 

„Existuje několik různých druhů galvanizace, které MESIT machinery nabízí v rámci odštěpného závodu galvanica,“ přibližuje činnost společnosti Ing. Ladislav Kukumberg, vedoucí odštěpného závodu. „Mezi ně patří např. eloxování a konverzní povlaky hliníku, stříbření, niklování, chemické niklování, cínování a mědění. Každý z těchto postupů poskytuje specifické vlastnosti ochrany a je vhodný pro různé aplikace. Proto při výběru správné metody galvanizace je důležité zvážit specifické požadavky na ochranu povrchu, například požadovanou tloušťku, úroveň odolnosti, trvanlivost, složitost tvarů, vodivé vlastnosti apod.“

Povrchové úpravy kovů pro nejnáročnější průmyslová odvětví

Galvanizace je široce využívaná technika povrchové ochrany kovů a nachází uplatnění v různých odvětvích a průmyslových sektorech, jako například automobilový, elektrotechnický, potravinářský či spotřební průmysl. „Společnost MESIT machinery je navíc dlouholetým dodavatelem rovněž pro letecký a obranný průmysl, disponuje potřebnými certifikáty AS9100D a ČSN EN ISO 9001:2015. Kvalitu povrchové ochrany prověřuje ve vlastní laboratoři, což flexibilně doplňuje širokou škálu služeb,“ uzavírá Ing. Ladislav Kukumberg.

Celkově lze říci, že galvanizace hraje klíčovou roli při ochraně povrchů kovů. Je to důležitý proces, který zajišťuje dlouhodobou životnost, odolnost, vzhled kovových materiálů a v neposlední řadě jejich funkčnost.

 

Přehled nabízených technologií naší galvanovny a bližší parametry najdete na https://www.mesitgalvanica.cz/galvanizace 

 

 

 

 

Fotografie č. 1 - Eloxování hliníku, jeho slitin a odlitků provádí MESIT machinery v mnoha barevných variantách, například červený, modrý, zelený, černý, bronzový elox atd. 

Fotografie č. 2 - Unikátní technologie stříbření se provádí především z důvodů ovlivnění elektrické vodivosti a používá se nejčastěji u výrobků a aplikací pro elektrotechnický průmysl. 

 

Chcete více informací o eloxování hliníku?