Kvalitu prověřujeme dle ISO 9001 ve vlastní laboratoři. Laboratoř kontroly je vybavena nejmodernějšími rentgenovými (X-RAY), optickými a elektronickými měřicími přístroji.

Fischerscope X-RAY XDL-B

Fischerscope X-RAY XDL-B

Výkonný rentgenový fluorescenční měřicí přístroj s rozptylem energie

Používáme k měření tloušťek povlakových vrstev.

Provádí rozbor materiálu pomocí metody rentgenové fluorescence.

Měříme:

  • jednoduché vrstvy Zn, Ni, Cu, Ag, Sn atd.
  • dvojité vrstvy jako Sn/Cu, Ag/Ni atd.

Měření síly vrstvy dvěma metodami

Přístroj využívá magnetickoindukční metodu a metodu vířivých proudů.

Nejčastěji používáme k měření tloušťky vrstvy anodické oxidace (elox) hliníku a jeho slitin.

Osvědčení

Osvědčení

Veškeré atestované výrobky, včetně lakovaných dílců,  prochází úsekem řízení kvality a jsou opatřeny Osvědčením o kvalitě povrchové úpravy, které potvrzuje, že povrchová úprava byla provedena v plné kvalitě, odpovídá požadavkům zákazníka a je v souladu s dodanou technickou specifikací a platnými normami.

Dále je možné dodat společně s osvědčením o kvalitě povrchové úpravy také protokol, který obsahuje naměřené hodnoty požadované vrstvy.

Jsme držitelem certifikátu systému managementu kvality v oboru galvanizérství a lakýrnictví.

Politika kvality

Kvalita v oblasti povrchových úprav hraje velmi důležitou roli ve vztahu k prodejnosti a celkové kvalitě výrobků. Většinou bývá povrchová ochrana výrobků závěrečnou operací před jejich dokončením.

Kvalita odvedené práce jak na galvanovně, tak na lakovně se stává pro zákazníka stěžejní ve vztahu k estetické a funkční stránce výrobku.

více